صفحه 1
استاندارد

نمایش پاندول به روی صحنه رفت.

: محمد نقابی
: تهمینه نوده، فتانه شمس‌آبادی، زهیر برزنونی، نیایش رضایی، الهه مزینانیان، شهریار مکاری، امیرحسین چورلی، شاهرخ کیا، آنیتا عرفانی، علی مزینی، نادیا طباطبایی، مهرگان شعبانی، فاطمه حسنی، سها زاقویی

ادامه مطلب ←

استاندارد

نمایش پاندول

: محمد نقابی
: تهمینه نوده، فتانه شمس‌آبادی، زهیر برزنونی، نیایش رضایی، الهه مزینانیان، شهریار مکاری، امیرحسین چورلی، شاهرخ کیا، آنیتا عرفانی، علی مزینی، نادیا طباطبایی، مهرگان شعبانی، فاطمه حسنی، سها زاقویی
: گروه هنری نقاب – محمد نقابی

ادامه مطلب ←