صفحه 1
استاندارد

اجراخوانی به همین سادگی به روی صحنه رفت.

: (نقش‌خوانان به ترتیب حروف الفبا) امیرخشایار امجدی، زهرابیگدلی، شهرزاد خواجه غیاثی، آتنا دولت آبادی، پارسا سلمان زاده، آرمین شهبازی، کیان طایفه، آرین کبیری، حسین میرکریمی

: آرین کبیری
: حمید علیزاده

راجع به مرگی مشکوک در ساختمانی متروکه…
استاندارد

اجراخوانی سگ به روی صحنه رفت.

: کیان طایفه
: (به ترتیب حروف الفبا) بنیامین اسماعیلی، امیرخشایار امجدی، فرشته بابک زاد، محدثه بایرامی، مرسده پازوکی، رعنا رحمانی، نازنین رضارجب، طناز ساربان، گلن قائدی، آرین کبیری، شیما متقی نسب، آرینا محمودی، نوید مهاجر و ملیکا یوسفی
درباره چند زندگی سگی…

ادامه مطلب ←

استاندارد

نمایشنامه‌خوانی طلوع تلخ به روی صحنه رفت.

: امیرخشایار امجدی
: امیرمحمد آزادی، رعنا رحمانی، موژان متولیان، امیرخشایار امجدی، پرتو غفاری مهر، علی ظهیری، امیر توانا، حسین میرکریمی

خیلی سخته که خودت با دستهای خودت خورشید زندگیت را خاموش کنی

ادامه مطلب ←