صفحه 1

پکیج آموزش بازیگری آموزش بازیگری pdf آموزش بازیگری رایگان آموزش بازیگری حرفه ای آموزش بازیگری در خانه ویدیو آموزش بازیگری کانال آموزش بازیگری ستجوهای مربوط به آموزش بازیگری در خانه آموزش بازیگری در خانه برای کودکان متن برای تمرین بازیگری فیلم تمرین بازیگری اموزش بازیگری آموزش بازیگری رایگان آموزش بازیگری حرفه ای تمرین بازیگری در خانه برای نوجوانان حس گیری در بازیگری آموزش بازیگری تئاتر

استاندارد

نمایشنامه‌خوانی آوا در جستجوی شازده کوچولو به روی صحنه رفت.

 

: مرجان چاهیان
: (به ترتیب حروف الفبا) بهاره اسدی، امیر بهنیا، منصوره بیگی، مرجان چاهیان، مجید حاجی محمدی، پارمیدا حری، نعیمه حسینیان، فاطمه حسینی مقدم، آتنا دیده ور، فرشته عباسی، امیرمسعود فرج اللهی، مرسده کوچکسرایی، عاطفه میرزاخانی