صفحه 1

پکیج آموزش بازیگری آموزش بازیگری pdf آموزش بازیگری رایگان آموزش بازیگری حرفه ای آموزش بازیگری در خانه ویدیو آموزش بازیگری کانال آموزش بازیگری ستجوهای مربوط به آموزش بازیگری در خانه آموزش بازیگری در خانه برای کودکان متن برای تمرین بازیگری فیلم تمرین بازیگری اموزش بازیگری آموزش بازیگری رایگان آموزش بازیگری حرفه ای تمرین بازیگری در خانه برای نوجوانان حس گیری در بازیگری آموزش بازیگری تئاتر

استاندارد

نمایش خرس و خواستگاری روی صحنه رفت.

: آرزو عادلی
: سیاوش البخشی نائینی، برنا انصاری، زهرا میر آقایی، هدیه حسینی نژاد، امیر حسین بیات

خلاصه ای از نمایش:
پوپوا زن جوانی است که تازه شوهرش را از دست داده و در غم از دست دادن او در خانه خود را زندانی کرده است. اسمیرنف ملاک برای گرفتن بدهی خود به خانه  زن بیوه می شود درگیری بین آندو در انتها منجر به عشق می شود.

ادامه مطلب ←

استاندارد

نمایش خرس و خواستگاری به روی صحنه رفت.

خلاصه ای از نمایش:
پوپوا زن جوانی است که تازه شوهرش را از دست داده و در غم از دست دادن او در خانه خود را زندانی کرده است. اسمیرنف ملاک برای گرفتن بدهی خود به خانه  زن بیوه می شود درگیری بین آندو در انتها منجر به عشق می شود.
خلاصه نمایش خواستگاری:
ایوان واسیلیچ همسایه آقای استپان برای خواستگاری از دختر استپان ملاک به خانه آنها می آید . ایوان واسیلیچ و ناتالیا با هم به گفتگو می نشینند ابتدا دخترش نمی دانند چرا واسیلیچ به خانه آنها آمده است. آنها ضمن پذیرایی بخاطر ملک وحتی اصالت سگشان با هم بحث میکنند و این سوتفاهم ها اصل ماجرا که خواستگاری است را زیر سوال میبرد.

بیدینید اَ سوتفاهم مربوط به ایتا رخداد تاریخی به . چهل سال پیش می خاله ننه که به می ننه ننه که خدابیامرز ده خیلی ساله ننه, او زیمینه فده بو شمی پیله بابا رعیتانه که اویا کار بوکونید . اوشانم در ازای اجاره‌ی او زمین چی کودیدیدی؟ می ننه ننه خانه ره آجر پختیدی . هنه واسی فکر بوکودید که اویا ششمی شینه ولی الان هنه دانیدی کی او زمین امی شینه .
: (به ترتیب حروف الفبا) برنا انصاری، برنوش پورغفار، روشنک شعبانی،مجتبی علیپور، نازنین نباتی، مهیار ندایی، مریم نژاد
: سیاوش البخشی نائینی، برنا انصاری، زهرا میر آقایی، هدیه حسینی نژاد، امیر حسین بیات
: آنتوان چخوف

ادامه مطلب ←