صفحه 1
استاندارد

نمایش نیوجرسی به روی صحنه رفت.

: علی هاشمی نیا
: امیر اسفندمز
: (به ترتیب ورود) سینا نریمیسا، امین علیپور، آرزو لولویی، محمد جان فدا، مریم خاکپور
جرسی تصمیم می‌گیرد آدم جدیدی باشد.

ادامه مطلب ←