صفحه 1
استاندارد

نمایش آشپزخانه

 

دست‌اندرکاران آشپزخانه‌ی رستورانی در میان عشق و خشونت در جستجوی رؤیاها، هدف ها و انگیزه‌هایشان هستند.

 

: آرنولد وسکر
: امیرحسین بیات
: مهدی چاکری
: محمدحسن معجونی

ادامه مطلب ←