صفحه 1

پکیج آموزش بازیگری آموزش بازیگری pdf آموزش بازیگری رایگان آموزش بازیگری حرفه ای آموزش بازیگری در خانه ویدیو آموزش بازیگری کانال آموزش بازیگری ستجوهای مربوط به آموزش بازیگری در خانه آموزش بازیگری در خانه برای کودکان متن برای تمرین بازیگری فیلم تمرین بازیگری اموزش بازیگری آموزش بازیگری رایگان آموزش بازیگری حرفه ای تمرین بازیگری در خانه برای نوجوانان حس گیری در بازیگری آموزش بازیگری تئاتر

استاندارد

نمایش جهنمی در بهشت به روی صحنه رفت.

: امیرحسین سپهرو
: (به ترتیب ورود به صحنه) مرتضی احمدیه، رویا کارآزموده، امیرحسین سپهرو، مریم مختاری مقدم، سیامک خانقلی، ایراندخت ارگی، رضا باریکانی، نیکی مهراد

چهار زوج وارد یک ویلای ساحلی شده و هر کدام داستان متفاوتی را به تصویر می کشند. اتفاقت سفر خود را روی صحنه می‌آورند. این ویلا یک جاست، جایی برای همه.

ادامه مطلب ←