صفحه 1

پکیج آموزش بازیگری آموزش بازیگری pdf آموزش بازیگری رایگان آموزش بازیگری حرفه ای آموزش بازیگری در خانه ویدیو آموزش بازیگری کانال آموزش بازیگری ستجوهای مربوط به آموزش بازیگری در خانه آموزش بازیگری در خانه برای کودکان متن برای تمرین بازیگری فیلم تمرین بازیگری اموزش بازیگری آموزش بازیگری رایگان آموزش بازیگری حرفه ای تمرین بازیگری در خانه برای نوجوانان حس گیری در بازیگری آموزش بازیگری تئاتر

استاندارد

نمایش مریم به روی صحنه رفت.

: محمدرضا کامیاب
: مهیارجایمند، میلادحسن پور، فاطمه زهرا موسویان، هدی نوری، مصطفی یگانه، ایمان ابوالحسینی، پیمان چمنی، فاطمه پرکار، زهرا ضرابی، محنا اصغری، نیلوفر شجاع، مونا بزرگپور، ستایش واسعی، معصومه حسنی، سپیده علیپور
نمایش مریم حکایت زندگی دختری است که بخاطر نذر مادرش به معبد سپرده شده و نارضایتی و اعتراض مردم، نتیجه‌ی زندگی پیاپی وی در معبد بود. این امر موجب شد تا او در ادامه زندگی خود با مشکلاتی متفاوتی رو به رو شود…
: موسسه شهید مطهری

: حمیدرضا علیزاده، علیرضا گلبابایی، حسام علیزاده، مریم رکیده، عارف باباجان زاده