صفحه 1

پکیج آموزش بازیگری آموزش بازیگری pdf آموزش بازیگری رایگان آموزش بازیگری حرفه ای آموزش بازیگری در خانه ویدیو آموزش بازیگری کانال آموزش بازیگری ستجوهای مربوط به آموزش بازیگری در خانه آموزش بازیگری در خانه برای کودکان متن برای تمرین بازیگری فیلم تمرین بازیگری اموزش بازیگری آموزش بازیگری رایگان آموزش بازیگری حرفه ای تمرین بازیگری در خانه برای نوجوانان حس گیری در بازیگری آموزش بازیگری تئاتر

استاندارد

نمایش زمستان ۶۶ به روی صحنه رفت.

: محمد یعقوبی
: بابک داور
: محمد عبدالهی، نگین شعاری، حانیه عمرانی، مریم اسکندری، آتنا دولت آبادی، سیاوش رشوند، نگار صحرانورد، سپهرداد منشی، و محمد قاسمی.
: بهروز داور

: بهروز داور
: متین کیمیایی مهر
: سمانه نظری
: بابک داور
: محمدصادق مقیمی، مرجان غیاثی، علی حسینی خواه

خلاصه داستان نمایش:
ناهید : یه جمله قشنگ بهم بگو
بابک : به زودی صلح میشه.