صفحه 1
استاندارد

نمایش زمستان ۶۶ به روی صحنه رفت.

: محمد یعقوبی
: بابک داور
: محمد عبدالهی، نگین شعاری، حانیه عمرانی، مریم اسکندری، آتنا دولت آبادی، سیاوش رشوند، نگار صحرانورد، سپهرداد منشی، و محمد قاسمی.
: بهروز داور

: بهروز داور
: متین کیمیایی مهر
: سمانه نظری
: بابک داور
: محمدصادق مقیمی، مرجان غیاثی، علی حسینی خواه

خلاصه داستان نمایش:
ناهید : یه جمله قشنگ بهم بگو
بابک : به زودی صلح میشه.