صفحه 1
استاندارد

نمایش امیر کبیر به روی صحنه رفت.

: محمدرضا شاه مردی
: مرتضی ایجادی، داریوش پور آرین، محمد یوسفی، مرضیه فتخانی، فاطمه آخوندیان، ،باران سپهری و  فاطمه خوش سخن
عزت الدوله همسر امیر کبیر پس از شهادت او قصد نبش قبر امیر و انتقال پیکر او به کربلای معلا را دارد که ناگهان با قبری خالی و بدون جسد مواجه می شود…

ادامه مطلب ←