صفحه 1

پکیج آموزش بازیگری آموزش بازیگری pdf آموزش بازیگری رایگان آموزش بازیگری حرفه ای آموزش بازیگری در خانه ویدیو آموزش بازیگری کانال آموزش بازیگری ستجوهای مربوط به آموزش بازیگری در خانه آموزش بازیگری در خانه برای کودکان متن برای تمرین بازیگری فیلم تمرین بازیگری اموزش بازیگری آموزش بازیگری رایگان آموزش بازیگری حرفه ای تمرین بازیگری در خانه برای نوجوانان حس گیری در بازیگری آموزش بازیگری تئاتر

استاندارد

نمایش دکتر سایکو به روی صحنه رفت.

: الینا گلچین
: محمد عبدالهی، افشین کامیاب فرد، باران گلدوست، صادق حسینی
دکتری است که بوسیله دستگاهی میتواند خاطرات بد را پاک کند در صورتی که کارکرده اصلی این دستگاه پاک کردن خاطرات خوب است… حال در پی پیدا کردن داوطبی برای انجام آزمایش است…

ادامه مطلب ←