صفحه 1
استاندارد

نمایش دکتر سایکو به روی صحنه رفت.

: الینا گلچین
: محمد عبدالهی، افشین کامیاب فرد، باران گلدوست، صادق حسینی
دکتری است که بوسیله دستگاهی میتواند خاطرات بد را پاک کند در صورتی که کارکرده اصلی این دستگاه پاک کردن خاطرات خوب است… حال در پی پیدا کردن داوطبی برای انجام آزمایش است…

ادامه مطلب ←