صفحه 1
استاندارد

نمایش ریشه در باد به روی صحنه رفت.

: باربد هنرمند
: سجاد شفیعی فر، رها امامی، باربد هنرمند
داستان روایت مرد هنرمندیست از دغدغه های عاطفی و اجتماعی برهه ای از زندگی اش. زمانی که پس از سال ها دیداری با عشق دوران جوانی اش دارد این افکار مرور می شوند. در قالب یک استعاره، او خودش را به یک باغبان وزندگی اش را به یک باغ تشبیه می کند و تاثیر وقایع و رخدادها را در این قالب به تصویر می کشد.

 

ادامه مطلب ←