صفحه 1
استاندارد

نمایش مانداب به روی صحنه رفت.

: مهدی کیهان نژاد، فردین افشارفر
: ایمان اصفهانی، بنیامین میرزاپور، مینا حسنلو، بیتا اسکندرنژاد، علیرضا فتاحی، نگین سرتیپی
پسر بچه ای طی اتفاقاتی مادر خود را می کشد و از زادگاهش فرار می‌کند. او بعد از سالها برای تهیه گزارشی مجبور می شود به همراه همسرش به محل تولدش برگردد.

ادامه مطلب ←