صفحه 1
استاندارد

نمایش خنده مدوسا به روی صحنه رفت.

: فاطمه نصرتی
: مسعود منقچی، ساناز تفکری، بهار داورزنی، محمد طاهری (مهمان از گروه هنری استوا)، فریبا بکلو، میترا یعقوبی، پانیذ ملکی، ساناز فروتن، و فاطمه نصرتی

ادامه مطلب ←