صفحه 1

پکیج آموزش بازیگری آموزش بازیگری pdf آموزش بازیگری رایگان آموزش بازیگری حرفه ای آموزش بازیگری در خانه ویدیو آموزش بازیگری کانال آموزش بازیگری ستجوهای مربوط به آموزش بازیگری در خانه آموزش بازیگری در خانه برای کودکان متن برای تمرین بازیگری فیلم تمرین بازیگری اموزش بازیگری آموزش بازیگری رایگان آموزش بازیگری حرفه ای تمرین بازیگری در خانه برای نوجوانان حس گیری در بازیگری آموزش بازیگری تئاتر

استاندارد

مایش ۱۴۳۸ هـ . ش به روی صحنه رفت.

: پدرام پرنیان فر
: لیلا پارساییان، سحر منصوری، روشنک پرویزی مریدانی، سروش حریری ویژه، پدرام پرنیان فر، مسعود اسکویی، محمدرضا جودی، هلیا نیّری

چهل سال آینده جهانی نابود شده را می بینیم که فقط هشت حس در کالبد هشت نفر، در سوله ای سر می‌کنند که سوله نیست. همه حتی در این بی مکانی و بی زمانی نیز درگیر وابستگی های گذشته اند به جز…

ادامه مطلب ←

استاندارد

نمایش ۱۴۳۸ هـ . شـ به روی صحنه رفت.

: پدرام پرنیان فر
: لیلا پارساییان، شکیبا عسگری، مریم کاظمی، مهرداد اکبری، پدرام پرنیان فر، محمدرضا جودی، هلیا نیّری
درباره نمایش:
پایان جهان چه تاثیری روی آخرین بازماندگان دارد؟
اینکه فکر کنیم ذهن، جهانی است که به دست خود قابل زیستن می‌شود کارساز است یا جهان کار خودش را می کند؟ ۱۴۳۸هـ.شـ یا ۱,۴,۳,۸….؟

ادامه مطلب ←

استاندارد

نمایش ۱۴۳۸ هـ . شـ

چهل سال آینده جهانی نابود شده را می بینیم که فقط هشت حس در کالبد هشت نفر، در سوله ای سر می‌کنند که سوله نیست. همه حتی در این بی مکانی و بی زمانی نیز درگیر وابستگی های گذشته اند به جز…

: پدرام پرنیان فر
: لیلا پارساییان، سحر منصوری، روشنک پرویزی مریدانی، سروش حریری ویژه، پدرام پرنیان فر، مسعود اسکویی، محمدرضا جودی، هلیا نیّری

ادامه مطلب ←