صفحه 1

پکیج آموزش بازیگری آموزش بازیگری pdf آموزش بازیگری رایگان آموزش بازیگری حرفه ای آموزش بازیگری در خانه ویدیو آموزش بازیگری کانال آموزش بازیگری ستجوهای مربوط به آموزش بازیگری در خانه آموزش بازیگری در خانه برای کودکان متن برای تمرین بازیگری فیلم تمرین بازیگری اموزش بازیگری آموزش بازیگری رایگان آموزش بازیگری حرفه ای تمرین بازیگری در خانه برای نوجوانان حس گیری در بازیگری آموزش بازیگری تئاتر

استاندارد

معنی دکوپاژ تئاتر ؟

دﮐﻮﭘﺎژ (Decoupage )

دﮐﻮﭘﺎژ ، ﺗﻘﻄﯿﻊ ﯾﺎ ﺑﺮش ﻓﻨﯽ ، ﯾﮑﯽ از وظایف ﺑﺴﯿﺎر مهم ﮐﺎرﮔﺮدان اﺳﺖ و ﺷﺎﻣﻞ : ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی در ﻣﻮرد ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻘﺮار دورﺑﯿﻦ در ﺻﺤﻨﻪ ، ﻧﻮع ﻧﻮرﭘﺮدازی ، اﻧﺪازه ﺗﺼﻮﯾﺮ ، زاوﯾﻪ دورﺑﯿﻦ ، ﻧﻮع ﺣﺮﮐﺖ دورﺑﯿﻦ ، ﺗﻌﺪاد ﺗﺼﺎوﯾﺮی ﮐﻪ ﺑﺮای ﻧﻤﺎﯾﺶ ﯾﮏ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻻزم اﺳﺖ ، ﻧﻮع اﺗﺼﺎل نماها ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ، هر ﺻﺪاﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ در ﺻﺤﻨﻪ ﺷﻨﯿﺪه ﺷﻮد (هر ﺻﺪاﯾﯽ ﻏﯿﺮ از دﯾﺎﻟﻮگها) و ﺑﺎﻗﯽ ﺟﺰﺋﯿﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﺼﻮﯾﺮی ﺷﺪن ﻓﯿﻠﻤﻨﺎﻣﻪ (ﺳﻨﺎرﯾﻮ) ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽ ﺷﻮد. اﯾﻦ وظایف ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﻧﯿﻤﯽ از وظایف ﮐﺎرﮔﺮدان ﺑﺎﺷﺪ ، ﺑﺎﯾﺪ ﭘﯿﺶ از ﻓﯿﻠﻢ ﺑﺮداری اﻧﺠﺎم ﺷﻮد و ﻧﺘﯿﺠﻪ آن در ﻓﯿﻠﻢ ﻧﺎﻣﻪ دﮐﻮﭘﺎژ ﺷﺪه ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺎﺷﺪ. ﮐﺎرﮔﺮدان ها ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ هنگامی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻓﯿﻠﻢ ﺑﺮداری ﻣﯽ رﺳﻨﺪ ﺑﺮﺧﯽ از ﺟﺰﺋﯿﺎﺗﯽ را ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﻐﯿﯿﺮ دهند، وﻟﯽ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﯿﻠﻢ ﻧﺎﻣﻪ دﮐﻮﭘﺎژ ﺷﺪه ای ﮐﻪ ﺧﻮد تهیه ﮐﺮده اﻧﺪ ﭘﯿﺶ ﻣﯽ روﻧﺪ. ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺎرﮔﺮدان ها ﻧﯿﺰ ﺑﻪ دﮐﻮﭘﺎژ ﮐﺮدن ﻓﯿﻠﻢ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﯿﺶ از ﻓﯿﻠﻢ ﺑﺮداری اﻋﺘﻘﺎد ﻧﺪارﻧﺪ و ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ در هنگام ﻓﯿﻠﻢ ﺑﺮداری اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎرﮔﺮدان ﻣﯽ فهمد ﻓﯿﻠﻢ ﻧﺎﻣﻪ ای ﮐﻪ در دﺳﺖ دارد ﺑﺎﯾﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد. اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ روش اول ، هم ﻣﺮﺳﻮم ﺗﺮ اﺳﺖ و همﮐﺎراﻣﺪ ﺗﺮ

استاندارد

بیوگرافی حسن اکلیلی

بیوگرافی حسن اکلیلی:

بیوگرافی حسن اکلیلی

نام:حسن
نام خانوادگی:اکلیلی
ملیت:ایران
زمینه فعالیت:بازیگر، کمدین
تولد: ۱۳۳۲،اصفهان
سال‌های فعالیت: ۱۳۶۷ تاکنون


حسن اکلیلی بازیگر سینما و تلویزیون ایران است. وی سال 1332 چشم به جهان گشود. از مهم‌ترین آثار حسن اکلیلی می‌توان به بازیگری در سریال پشت کوه‌های بلند، سریال آقای گرفتار و سریال هشت بهشت اشاره کرد.

او نخستین بار در سینما حضور یافته و سال 1367 در 35 سالگی در فیلم سلام سرزمین من به کارگردانی اکبر خامین بازی کرده است. گرچه موفقیت این اثر نسبت به آثار شاخص بعدیش مانند سریال پشت کوه‌های بلند، بیشتر نبود اما تجربه خوبی برای حسن اکلیلی محسوب می‌شود.

حسن اکلیلی در سال 1391 دوره‌ی پرتلاشی را در عرصه سینما و تلویزیون گذراند. ثر مهم حسن اکلیلی در این سال، بازیگری در سریال پشت کوه‌های بلند به کارگردانی امرالله احمدجو محسوب می‌شود.


بیوگرافی حسن اکلیلی

اقای اکلیلی توانست با بازی در سریال پشت کوه‌های بلند تجربه بازیگری موفقی برای خود رقم بزند و همکاری در کنار بازیگرانی نظیر محمود‌ پاک‌نیت، انوشیروان ارجمند، فردوس کاویانی و آتش تقی‌پور بر تجارب او افزود.

حسن اکلیلی علاوه‌بر بازیگر به‌عنوان کارگردان نیز در سینما و تلویزیون فعالیت داشته است. مهم‌ترین اثر وی در حرفه‌ی کارگردانی، سریال آقای گرفتار است.


فیلم شناسی حسن اکلیلی:
تلویزیونی:
۱۳۹۴ خاتون بازیگر
۱۳۹۱ پشت کوه‌های بلند
۱۳۹۰ پیک راستان
۱۳۸۷ دل خوش سیری چند
۱۳۸۵ خانه شش در
۱۳۸۳ یکی بود یکی نبود
۱۳۷۹ تفنگ سرپر
۱۳۷۹ قصهٔ شب یلدا
۱۳۷۸ آتش دل
۱۳۷۵ غفلت
۱۳۷۲ دخالتی
۱۳۷۰ آقای گرفتار (سری اول)
۱۳۶۸ هشت‌بهشت

سینمایی:
جنگجوی پیروز ۱۳۷۷
شما فرشته‌اید ۱۳۶۸
سلام سرزمین من ۱۳۶۷
هوای تازه ۱۳۶۵

استاندارد

بیوگرافی حسام نواب صفوی

بیوگرافی حسام نواب صفوی:

بیوگرافی حسام نواب صفوی

نام :حسام
نام خانوادگی :نواب صفوی
تاریخ تولد :1353/6/22
تحصیلات :کارشناسی بازیگری
محل تولد :تهران
تاهل :مجرد


حسام نواب صفوی بازیگر سینما در سال 1353 در تهران متولد شد.او تحصیلات دانشگاهی خود را ادامه داد و موفق به اخذ مدرک لیسانس حقوق شد. حسام نواب صفوی بزرگ شده محله میرداماد تهران است و در بیمارستان پارس به دنیا آمده…

وی دوران دبستان و راهنمایی را در مدرسه سلمان فارسی و در دبیرستان منتظری قلهک تحصیل کرد، در دانشگاه هنر و معماری، تئاتر خواندو لیسانسش را گرفت و سپس در دانشکده حقوق هم مشغول تحصیل شد…

از کودکی به پیانو علاقه داشت و به آموزش این ساز پرداخت، اما زمانی که می خواست به دانشگاه برود، کمی مردد بوده واحساس می کرد اگر موسیقی را به شکل آکادمیک ادامه بدهدموفق تر باشد، به همین دلیل به سمت تئاتر رفت.


بیوگرافی حسام نواب صفوی

نواب صفوی در طول سابقه هنری خود علاوه بر بازی در فیلم های سینمایی به ایفای نقش در سریال های تلویزیونی نیز پرداخته است که از جمله فعالیت های او می توان به فیلم های «اعتراض»، «نان و عشق وموتور هزار»، «اتانازی»، «عروس خوشقدم»، «سیزده گر به روی شیروانی» و «سودای پرواز» و سریال های «بازگشت به خانه»، «شن های کف رودخانه»، «کیف انگلیسی» و «روشن تر از تاریکی (داستان زندگی ملاصدرا)» اشاره کرد.

لازم به ذکر است نواب صفوی علاوه بر بازیگری نوازندگی را نیز تجربه کرده و دارای مدرک افتخاری نوازندگی پیانو می باشد.


فیلم شناسی حسام نواب صفوی:
سینمایی:
1395 زیر سقف دودی
1395 آس و پاس
1395 نهنگ عنبر 2
1393 منشی مخصوص من
1392 عملیات مهدکودک
1389 اخراجی ها 3
1388 عروسک
1387 تهران 1500
1387 وقتی همه خوابیم
1387 اخراجی ها 2
1386 کلاغ پر
1385 مهمان
1385 سوغات فرنگ
1384 ابراهیم خلیل الله
1383 عروس فراری
1383 سرود تولد
1383 ازدواج به سبک ایرانی
1382 سیزده گربه روی شیروانی
1382 شمعی در باد
1381 عروس خوش قدم
1380 اتانازی
1380 نان، عشق و موتور 1000
1378 اعتراض

تلویزیونی:
1394 معمای شاه
1389 تبریز در مه
1388 سال های مشروطه
1377 کیف انگلیسی
1375 بازگشت به خانه
1382 روشن تر از خاموشی

استاندارد

بیوگرافی حدیث میرامینی

بیوگرافی حدیث میرامینی:

بیوگرافی حدیث میرامینی

نام: حدیث میرامینی
تولد : ۱۹ بهمن ۱۳۶۷ تهران، ایران
ملیت : ایرانی
زمینه فعالیت : سینما ،تلویزیون، تئاتر
پیشه : بازیگر
سال‌های فعالیت: از ۱۳۸۶ تاکنون
همسر(ها) : مجتبی رجبی
مدرک تحصیلی : کارشناسی نمایش


حدیث میرامینی متولد 19 بهمن 1367 در تهران بازیگر سینما ، تئاتر و تلویزیون ایران است. حدیث میر امینی دارای مدرک کارشناسی رشته نمایش می باشد.

حدیث میر امینی فرزند چهارم خانواده است و سه برادر بزرگتر از خود هم دارد. پدرش کارمند بازنشسته بانک بوده و مادرش خانه دار می باشد.

وضعیت تاهل حدیث میرامینی:
خانم میر امینی و مجتبی رجبی معمار (بازیگر) 16 بهمن 1395 ازدواج کردند.

حدیث میرامینی فعالیت خود را با تلویزیون آغاز کرد، سپس وارد سینما شد. علاقه به بازیگری از دوران کودکی در وی شکل گرفت. بازی در سریال هویت در سال 84 اولین حضور وی به عنوان بازیگر حرفه ای بود، اما در سریال دلنوازان سال 88 بود که چهره اش شناخته تر شد و به شهرت رسید.


بیوگرافی حدیث میرامینی

فیلم شناسی حدیث میرامینی:
سریال های تلویزیونی :
هویت (مهدی ودادی)
گیلعاد ( حسین سهیلی زاده )
گل های گرمسیری ( عسگرپور )
شب می گذارد ( راما قویدل )
دلنوازان ( حسین سهیلی زاده )
سراب ( حسین سهیلی زاده )
ساختمان پزشکان ( سروش صحت )
شاید برای شما هم اتفاق بیفتد
خداحافظ بچه ( منوچهر هادی )
زن بابا ( سعید اقاخانی )
یه تیکه زمین (مهدی کریم پور )
ستایش (سعید سلطانی )
همه چیز آنجاست (شهرام شاه حسینی)
عشق تعطیل نیست
نیاز (حسین سهیلی زاده)
زعفرانی (حامد محمدی )

فیلم های سینمایی:
شب حورا ( شهاب ملتخواه )
ورود آقایان ممنوع ( رامبد جوان )
من و زیبا (فریدون حسن پور)
مورچه ها (مسعود محمدی )
مردی شبیه گرگ (اشکان شاپوری )
آااادت نمی کنیم (ابراهیم ابراهیمیان)

استاندارد

بیوگرافی امیررضا دلاوری

بیوگرافی امیررضا دلاوری:

بیوگرافی امیررضا دلاوری

 

نام:امیررضا
نام خانوادگی:دلاوری
تاریخ تولد:1355/5/17
محل تولد:تهران
تحصیلات:دیپلم تجربی
همسر:الهام مرادی
فرزند:دیار


بیوگرافی امیررضا دلاوری:

امیررضا دلاوری متولد ۱۷ مرداد سال ۱۳۵۵ در یک خانواده ۵ نفره در تهران به دنیا آمده و اولین فرزند خانواده است. امیررضا دو برادر کوچک تر از خود به نام های احسان و اشکان دارد. پدر امیررضا دلاوری بازنشسته نیروی هوایی و مادرش هم دبیر ریاضی هستند.

امیر رضا دلاوری داراي مدرك تحصيلي ديپلم تجربي است. موسيقي سنتي کار کرده و همچنين در زدن تنبک و سه تار مهارت دارد.

امیر رضا بازیگری را در دوران دبیرستان با شرکت در تئاترهای مدرسه شروع کرد. اواخر ۷۳ توسط یکی از دوستانش به تئاتر شهر معرفی شد تا نمایشی را به اسم ((العشق به قوت العشق)) برای آموزش و پرورش منطقه ۱۰ کار کند.

اما این نمایش در بازبینی رد شد و به اجرا نرسید.چند سال بعد اجرا شد که این دفعه امیر رضا در تیم شان نبود. در همان سال ۷۴ بود که اولین کار تصویری اش را انجام داد که در واقع یک کلیپ موسیقی ساخته مسعود آب پرور بود و از طریق ایشان به دفاتر دیگر معرفی شد و بالاخره کار خود را با سریال مهر خوبان و ترور شروع کرد.


بیوگرافی امیررضادلاوری

فیلم شناسی امیررضا دلاوری:

فیلم های سینمایی:
چ ۱۳۹۲ ابراهیم حاتمی کیا
فردا ۱۳۹۲ مهدی پاکدل
روز روشن ۱۳۹۱ حسین شهابی
مهتاب روی سکو ۱۳۸۹ فیما امامی
مخمصه ۱۳۸۶ محمدعلی سجادی
عاشق مترسک ۱۳۸۲ مهدی نوربخش
متولد ماه مهر ۱۳۷۸ احمدرضا درویش
نفوذی ۱۳۸۷ احمد کاوری
سایاب ۱۳۸۶ محمدعلی سجادی
جنایت ۱۳۸۲ محمدعلی سجادی
خودزنی۱۳۹۰احمد کاوری

فیلم های تلویزیونی:
عنوان فیلم سال ساخت کارگردان
مهر خوبان ۱۳۷۴ یوسف سیدمهدوی
قلب یخی ۱۳۸۹ محمد حسین لطیفی
بگذار آفتاب برآید ۱۳۷۷ حسین مختاری
آبی مثل دریا ۱۳۸۱ ابوالقاسم معارفی
آهوی ماه نهم ۱۳۸۳ مسعود نوابی
پایان نمایش ۱۳۸۴ بهمن زرین‌پور
ما چند نفر ۱۳۸۵ فیاض موسوی
بیداری ۱۳۸۶ بهرام عظیم پور
مختار نامه ۱۳۸۳ داود میرباقری
بیدار باش ۱۳۹۱ احمد کاوری
هوش سیاه ۱۳۸۹ مسعود آب‌پرور
ساختمان ۸۵ ۱۳۸۹ مسعود آب‌پرور
عملیات ۱۲۵ ۱۳۸۷ بهروز افخمی
زخم ۱۳۹۳ مسعود آب‌پرور
کاراگاه علوی ۱۳۸۶ حسن هدایت
شب مهتابی نادر ۱۳۸۰ نادر قدرت فتحی
پریا ۱۳۹۵ حسین سهیلی زاده


بیوگرافی امیررضادلاوری

تله فیلم:
عنوان فیلم سال ساخت کارگردان
سوپ تلخ ۱۳۸۷ حسین قاسمی جامی
قهرمان ۱۳۸۷ یوسف سید مهدی
عزیزی که ناپدید شد ۱۳۸۸ منوچهر هادی
مرگ شاعر ۱۳۸۸ حسن هدایت
“انتخاب سیاوش ۱۳۸۸ شاهین باباپور
آنجا که زاده شدم ۱۳۹۳ مسعود آب‌پرور
آینه‌ای در غبار ۱۳۸۹ ایمان افشاریان
مرخصی ۱۳۹۱ مسعود آب‌پرور
دنده معکوس ۱۳۹۱ حسن فتحی
فقط بیست ۱۳۸۹ مسعود کرامتی

تئاتر:
شام با دوستان ۱۳۹۲ آیدا کیخایی
الو ببخشید… ۱۳۷۷ سیروس همتی
هفت کردار ۱۳۷۹ هرمز هدایت
قصیده بلند باران ۱۳۸۰ حسین پارسایی
برگریزان ۱۳۸۱ سیروس همتی
فرات ۱۳۸۲ حسین پارسایی
تنگنا ۱۳۸۲ افشین هاشمی
این کدوم پنج شنبه است؟ ۱۳۸۳ حمیدرضا آذرنگ
زنی که تابستان گذشته رسید ۱۳۸۳ سیما تیرانداز
تئاتر اجباری ۱۳۸۳ حسین کیانی
سراب ۱۳۸۳ حسین پارسایی
تکیه ملت ۱۳۸۴ حسین کیانی
مرگ دستفروش ۱۳۸۴ اکبر زنجانپور
دن کامیلو ۱۳۸۴ کوروش نریمانی
آب مرا قصه کرد ۱۳۸۴ عباس غفاری
زمستان ۶۶ ۱۳۷۵ محمد یعقوبی
شوایک ۱۳۸۵ کوروش نریمانی
سکوت میراث تبار من است ۱۳۸۵ علیرضا اولیائی
همسایه آقا ۱۳۸۵ حسین کیانی
شب مهتابی ۱۳۸۰ نادر قدرت‌فتحی
آبگوشت زهرماری ۱۳۸۰ آرش آبسالان
حسن سنتوری ۱۳۷۹ معصومه تقی‌پور
هملت ۱۳۸۱ مجید جعفری
آنتیگونه ۱۳۸۱ مجید جعفری
مردی برای تمام فصول ۱۳۹۳ بهمن فرمان آرا
اهل قبور ۱۳۸۸ حسین کیانی
بیداری خانه نسوان ۱۳۸۷ حسین کیانی
کابوس‌های پیرمرد خائن ترسو ۱۳۸۷ نادر برهانی مرند
ماچیسمو ۱۳۸۷ محمد یعقوبی
داستان پلکان ۱۳۸۸ رضا گوران
آوازیک ۱۳۸۶ پانته‌آ بهرام
آنتیگونه ۱۳۸۱ مجید جعفری

استاندارد

بیوگرافی الهام پاوه نژاد


بیوگرافی الهام پاوه نژاد:

نام و نام خانوادگی:الهام پاوه نژاد
تاریخ تولد:1350
محل تولد:تهران
تحصیلات:دیپلم تجربی
تاهل:متاهل


الهام پاوه نژاد بازیگر ایرانی و متولد سال ۱۳۵۰ در تهران می باشد . او ازدواج کرده و دختری به نام کردیا دارد .او دارای مدرک کارگردانی بازیگری می باشد و فعالیت خود را از سال ۱۳۶۹ شروع کرد . از فیلم های این بازیگر می توان زندگی با چشمان بسته , همسران , هیئت مدیره و هفت سنگ را نام برد .
الهام پاوه نژاد میگوید: من در تهران متولد و بزرگ شده ام. منزل پدری من، حدفاصل تئاتر شهر و تالار رودکی، خیابان خارک، کوچه شهرود است. من تا قبل از ازدواج آنجا بزرگ شدم و زندگی می کردم. پدر و مادرم هر دو کرمانشاهی هستند و درواقع اصلیت پدرم پاوه ای است. خانواده مادر و پدرم نیز از خاندان بزرگ کرمانشاه هستند.


نحوه بازیگر شدن الهام پاوه نژاد:
زمانی که بازیگر شدم در خانه پدری با مادر و پدرم زندگی می کردم. من ۱۹ سالگی وارد دانشکده بازیگری شدم و حقیقتا وارد دانشگاه شدنم خیلی متاثر از تصمیم پدرم بود. آن سال ها خیلی مخالفت بود برای هنر خواندن و مثل الان اصلا این جریان کاذب وجود نداشت که فرزندشان یا بازیگر بشود یا فوتبالیست. آن سال ها یا بچه ها باید دکتر می شدند یا مهندس و درواقع چون خواهرم (پریسا) مهندس بود، این فشار خیلی بود که من پزشکی بخوانم؛ با توجه به علاقه ای که من به رشته زیست شناسی داشتم.
ولی واقعیتش این است که گرایش هنری و ادبیاتم خیلی زیاد بود و از بچگی فعالیت هنری و تئاتری می کردم. مرحله اول کنکور هنر را یواشکی انجام دادم چون پدرم اصلا دوست نداشت. وقتی رتبه من آمد و پدرم دیدند که من بدون هیچ گونه فعالیت عجیب و غریبی به این رتبه رسیدم قبول کردند که من به صورت آکادمیک این رشته را بخوانم و من بازیگری را زیر نظر اساتیدی چون رکن الدین خسروی و اکبر زنجان پور گذراندم و این اساتید خیلی در دیدگاه و نگرش من تاثیر گذاشتند.


کتاب های منتشر شده از الهام پاوه نژاد:
کتاب اول من با نام «هشت صبحِ هشت اسفند»، اسفند ۹۳رونمایی شد و انتشارات دریچه وابسته به انتشارات ویستار (آقای پیمان سلطانی) انتشار آن را برعهده داشت. کتاب به بازار آمد و بازخوردهای بدی هم نداشت. بعد از آن از انتشارات نیماژ با من تماس گرفتند که اگر مجموعه جدیدی دارم ارائه دهم من هم سال گذشته به جمع آوری و ادیت کارهایی که داشتم پرداختم و کتاب دومم با نام «قطعه ۹۴ ردیف ۷ شماره… » را ارایه کردم که در اردیبهشت ۹۵ در نمایشگاه کتاب به صورت رسمی به روی پیشخوان آمد.


فیلم شناسی الهام پاوه نژاد:

سینمایی:

زندگی با چشمان بسته (۱۳۸۹)
دیشب باباتو دیدم آیدا (۱۳۸۳)
دیشب بابا تو دیدم ستایش (۱۳۸۲)


تلویزیون:

۱۳۷۳ همسران
۱۳۷۵ مدرسه مادربزرگ‌ها
۱۳۷۵ تصویر یک رؤیا
۱۳۷۵ گریز
۱۳۷۶ سبز زخمی
۱۳۷۷ به سوی افتخار
۱۳۷۸ تنگنا
۱۳۷۸ روز ایپریت
۱۳۸۱ امین و مینا
۱۳۸۲ وارث
۱۳۸۳ تا غروب
۱۳۸۴ گارد ساحلی
۱۳۸۶ بیداری
۱۳۸۴ نیمکت
۱۳۸۷ ترانه مادری
۱۳۸۸ گاوصندوق
۱۳۸۹ همچون سرو
۱۳۹۱ یلدا
۱۳۹۲ همه بچه‌های ما
۱۳۹۳ هفت سنگ
۱۳۹۴ آسه آسه قصه قصه
۱۳۹۶ هست و نیست


تئاتر:

۱۳۹۹ – مرجان – نویسنده و کارگردان: آریان رضایی                    اجرای آنلاین و تعاملی در سایت تیوال

۱۳۹۷ – شاه لیر – کارگردان: مسعود دلخواه

۱۳۹۶ – کافه پولشری – کارگردان: الهام پاوه نژاد
۱۳۹۵ – سه‌گانه اورنگ – کارگردان: محمد حاتمی
۱۳۹۵ – فراموش نامه – کارگردان:سعید امیرسلیمانی.
۱۳۹۴ – هیچ‌کس نبود بیدارمان کند – کارگردان:پیام دهکردی.
۱۳۹۳ – سیستم گرون هلم – کارگردان:علیرضا کوشک جلالی.
۱۳۹۰ – تراس – کارگردان:محمدرضا خاکی.
۱۳۹۰ – شن – کارگردان: کتایون حسین‌زاده
۱۳۸۷ – خدای کشتار – کارگردان:علیرضا کوشک جلالی.
۱۳۸۶ – مرغابی وحشی – کارگردان: نادر برهانی مرند.
۱۳۸۲ – چیستا – کارگردان: نادر برهانی مرند