نمایشنامه‌خوانی کریم شیره‌ای به تهران می‌رود.

دیدگاهتان را بنویسید