نمایش آل بُرده به روی صحنه رفت.

: عبدالرضا یعقوبی
: صابر روشن
: محمدصالح آهنگر، بهاره نظری، محمد مهدی اسدی صفا، علی اکبر صادقیان، دلارام لوایی، الناز فرجی، احسان اکبری بهار
خانواده ای از جن‌ها که در حمام خزینه‌ی قدیمی زندگی می‌کنند و جن‌گیری که برای گرفتن جن‌ها به حمام می‌ر‌ود و گیر جن‌ها می افتد.

: الهام پیوند، صابر روشن

: محمدصالح آهنگر، بهاره نظری
: فاطمه نجفی
: زهرا شاهین فر
: معصومه بخشی
: سوگند روحانین
: زهره شکرگذار
: سروناز حسینی، صابر روشن
: صابر روشن
: صابر روشن
: علیرضا علیشاهی
: مصطفی عبادی، شیما هوشمند
: صابر روشن
: منیره بابایی و اعضای گروه

دیدگاهتان را بنویسید