نمایش جهنمی در بهشت به روی صحنه رفت.

: امیرحسین سپهرو
: (به ترتیب ورود به صحنه) مرتضی احمدیه، رویا کارآزموده، امیرحسین سپهرو، مریم مختاری مقدم، سیامک خانقلی، ایراندخت ارگی، رضا باریکانی، نیکی مهراد

چهار زوج وارد یک ویلای ساحلی شده و هر کدام داستان متفاوتی را به تصویر می کشند. اتفاقت سفر خود را روی صحنه می‌آورند. این ویلا یک جاست، جایی برای همه.


: سیامک خانقلی
: زهرا سپهرو
: نعیما خشنود
: مریم مختاری مقدم
: میرمهدی موسوی نمینی
: زهرا سپهرو
: سیامک خانقلی
: میر مهدی موسوی نمینی
: یاسمن السادات طباطبائی نظری

دیدگاهتان را بنویسید