نمایش رقص کاغذپاره‌ها به روی صحنه رفت.

: مهران دهقانی
: (به ترتیب حروف الفبا) علی استاد، امیر بشیر نژاد، فرنوش پیغامی، باران جلال زاده، مسعود حسینی، زهرا حاج حسن، مجتبی حاجی زاده، مسعود حسینی، مدیا دشوار پسند، مهدی شمس، نادیا شاهدی، سامان شایسته، محمدرضا شجاعیان، مهدی شمس، صدف صفری، صادق علیخانی، فائقه فائضی، پریسا فردانش، داوودفتح اله پور، آروین محتشمی، پگاه مصدق، غزل مهدی پور، امیرحسین نعیمی، شبنم ندیمی، نیلوفر ورسئی
من دارم نفس می کشم.انگار اولین باره توی زندگی م دارم نفس می کشم.نه. تو همه زندگی من نیستی. هیچ کس همه ی زندگی هیچ کس نیست.

: علیرضا حسن پور

: محمدیعقوبی
: زهرا رمضانی
: ستاره عیوضی نژاد
: شایان ساسانی
: کوشا صباغی
: سجاد داغستانی
: احسان اصفهانیان
: علی واقف
: مرمر معتمدی
: موژان دهقانی

بازیگران این نمایش در هر هفته تغییر کردند.

لیست بازیگران هفته دوم (۲۴ آذر تا ۲۹ آذر) به ترتیب حروف الفبا:
علی استاد، امیر بشیر نژاد، فرنوش پیغامی، زهرا حاج حسن، مجتبی حاجی زاده، مسعود حسینی، مدیا دشوار پسند، نادیا شاهدی، محمدرضا شجاعیان، مهدی شمس، صدف صفری، صادق علیخانی، داوود فتح اله پور، آروین محتشمی، پگاه مصدق، امیرحسین نعیمی، شبنم ندیمی، نیلوفر ورسئی
لیست بازیگران هفته سوم (۱ دی تا ۶ دی‌) به ترتیب حروف الفبا:
امیر بشیر نژاد، فرنوش پیغامی، باران جلال زاده،  مسعود حسینی، سامان شایسته، مهدی شمس، صادق علیخانی، فائقه فائضی، داوودفتح اله پور، آروین محتشمی، پگاه مصدق ،غزل مهدی پور، امیرحسین نعیمی، نیلوفر ورسئی
بازیگران هفته ی پایانی نمایش رقص کاغذ پاره ها (۷ دی تا ۱۰ دی‌) به ترتیب حروف الفبا:
امیر بشیر نژاد، فرنوش پیغامی، باران جلال زاده،  مسعود حسینی، سامان شایسته ،محمدرضا شجاعیان ،مهدی شمس، صادق علیخانی، فائقه فائضی، داوودفتح اله پور، آروین محتشمی، پگاه مصدق، غزل مهدی پور، امیرحسین نعیمی، نیلوفر ورسئی

 

 

دیدگاهتان را بنویسید