نمایش سیری بر کاپیتالیسم نویسنده دو گاو به روی صحنه رفت.

: امید خاکدان
: بهنام بدیع، انسیه بیاتیان، علیرضا حدادنژاد، امید خاکدان و محمد زارعی، ریحانه صفایی فر، محمدرضا طالبی، اکرم فرجی
یه روز داشتم یه روزنامه می‌خوردم دیدم توش نوشته بود فرار مغزها.

: الست فیلم
: حامد اسلامی

: سالومه علیپور
: ابراهیم تیمورزاده
: حسین شعرباف
: نجمه شعرباف
: امید خاکدان
: فرشته پیش بهار
: سالومه علیپور
: زهرا وکالتی
: سمیع والی

دیدگاهتان را بنویسید