نمایش طبخِ طبّاخِ مطبخ به روی صحنه رفت.

: علی بیگدلی
: (به ترتیب حروف الفبا) محسن ابوطالب، نگین احمدخانی، آسمان احمدی، سانیا بختیاری،آرتین جلیلی، سارا داننده، عارفه دشت پیما، مهدا دشت پیما، درسا شیرخانی، بهار صادقی، آتنا نیکنام، حمیدرضا یداللهی
در آشپزخانه ضحاک چه می گذرد؟

: علی بیگدلی

: آتنا مقیمی واحد
: علی بیگدلی
: مرجان جلالیان، علی بیگدلی
: پریسا کیومرثی، حسین محمدنژاد
: علی بیگدلی
: مجتبی عربزاده
: مسعود یارعلی (رامان گرافیک)

دیدگاهتان را بنویسید