نمایش فرونشست

«فرونشست» قصه همجواری دو خانه روبروی هم است.

 

: سعید زارعی
: خالق استواری، مرضیه شاه دادی، احسان ناجی، حسین نصراللهی، الاهه نوری، عسل تهمتن

: سعید پورامینی
: میلاد ابراهیمی
: حمیدرضا مرادی
: فاطمه صفری زاده
: میلاد حسینی
: عسل تهمتن
: معین زارعیان
: معصومه مسعودی
: محمد باقرزاده
: احمدرضا شاه دادی
: سعید پورامینی
: علیرضا میرانجم
: فریبا میرزابیگی
: ستایش محمدی، فاطمه سیدی
: آرمان رضایی، دنیا رجبی خواه
: علی شاکر، کیمیا اشرفی
: معصومه غلامی
: شایان میرزایی
: مهسا همتی

  تماشاخانه شانو
  ۱۶ مهر تا ۰۳ آبان
  ۱۷:۳۰
  ۱ ساعت
 بها: ۳۵,۰۰۰ تومان

دیدگاهتان را بنویسید