نمایش قرار ملاقات به روی صحنه رفت.

: رضا تقی زاده
: مصیب عمورضایی، آواز زمانی، رضا تقی زاده، روژین تیزهوش، ماهرخ کریمی
ساعت ۳ در مکانی نامعلوم با شخصی قرار دارند … بدی و خوبی همه جا حکم‌فرماست

: آواز زمانی
: بهاره شیرازی
: رویا روح گری، مسعود بیدار فرخ
: محمد هاشمی
: محسن عبداللهی

دیدگاهتان را بنویسید