نمایش هفت ویش به روی صحنه میرود.

این اثر بر اساس ناهنجاری های اخلاقی واجتماعی شکل گرفته است و با اشاره به وضعیت کنونی جهان نسبت به ویروس کرونا، این ناهنجاری ها را با ویروس مشابهت داده و سعی بر آن دارد تا به بررسی ابعاد مختلف این ویروسها بپردازد و سپس با تکیه بر زبانی تراژدی-کمدی، نمایشی را ایجاد کند که علاوه بر ایجاد تفکر، ایجاد نشاط در مخاطب را دنبال نماید.

دیدگاهتان را بنویسید