: علیرضا حاتمی
: محمد علی میرقربانی
: مهدی لوئیا، محمد علی میرقربانی، فرزاد دشتی، علیرضا حاتمی
: سید حسین خرم


: غزال گل محمدی
: مریم طالقانی
: هادی طالبی
: سمانه حجاران
: مجید میرزایی
: غزال گل محمدی

 

 

  خانه نمایش مهرگان (سالن شماره ۱)
  شنبه ۰۶ مهر
  ۱۹:۳۰
  ۱ ساعت و ۱۰ دقیقه
 بها: ۳۰,۰۰۰ تومان

 

دیدگاهتان را بنویسید